Welkom bij Udea

Start uw bestelling door een afdeling te kiezen.

VOLGENDE
1/4
Assortiment

Zoeken naar gezonde producten

U kunt een lijst maken

VOLGENDE
2/4

Dit is uw boodschappenlijstje en winkelmandje

Hier wordt uw bestelling verzameld en rond u het bestelproces af.

VOLGENDE
3/4

MVO-beleid

De afgelopen jaren hebben we ons bij Udea ingezet om een breed assortiment van gecontroleerd biologische producten tot acht keer per week bereikbaar te maken voor onze afnemers. De visie ‘alles-in-1’ is even klantvriendelijk als duurzaam in de logistiek. Wij zijn blij dat biologische producten kunnen rekenen op een steeds bredere belangstelling. Door assortimentskeuzes die wij samen met onze afnemers maken, kunnen we ook als kleinere speler in de levensmiddelenmarkt zorgen voor schaalgrootte en de juiste prijs voor onze leveranciers, producenten en boeren. De juiste prijs gekoppeld aan handelsrelaties op basis van wederzijds respect, continuïteit en normale betalingstermijnen zorgen voor de duurzame handelswijze die diep is geworteld in ons bedrijf. Het vraagt van ons een stevige verantwoording die wij door frequente afstemming met onze leveranciers en afnemers ook nemen. Niet alle verbeteringen in duurzaamheid kunnen vandaag worden gerealiseerd, maar elke dag proberen we stapjes te maken.

Koelen met bietensap

Voor ons is een duurzame bedrijfsvoering met aandacht voor mens, dier en milieu altijd een ‘gewoonte’ geweest. De keuzes die wij binnen het bedrijf maken, zoals het gebruik van een koeling met meer dan 8.000 liter bietensap, het opvangen van water om het grondwaterpeil te reguleren, de keuze om steeds meer magazijnen van LED verlichting te voorzien, diverse afdelingen ‘papierloos’ te laten werken en al ons afval in gescheiden stromen te verwerken, zijn altijd vanzelfsprekend geweest. 

We streven elke dag opnieuw naar verbeteringen binnen het bedrijf. Hierdoor zijn er continue innovaties en veranderingen die gepaard gaan met duurzame groei en vooruitgang. Tot op heden hebben wij deze voor ons vanzelfsprekende verbeteringen nooit eerder in een algemeen rapport naar buiten gebracht. Maar omdat we steeds transparanter wensen te ondernemen, hebben wij besloten om periodiek aandacht te besteden aan de communicatie rondom ons Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. We denken hierbij aan een jaarlijks overzicht van de verschillende initiatieven. Op deze manier willen wij laten zien dat er een duurzame bedrijfsvoering in het DNA van het bedrijf zit en ontwikkelingen altijd op een verantwoorde manier worden uitgevoerd.

Logistiek

Udea beheert het grootste gedeelte van haar logistiek zelf. Dit betekent dat in heel Nederland afnemers van Udea worden geleverd met eigen vrachtwagens. Lees verder »

Assortiment

Udea is totaalleverancier in biologische producten. Om deze reden streeft Udea naar een zo volledig mogelijk biologisch assortiment. Lees verder »

Energie

Binnen het bedrijf Udea zijn er verschillende werkzaamheden waarbij er gebruik wordt gemaakt van energie en waterbronnen. Lees verder » 

Verpakkingen

Bij de merken van Udea wordt behalve aan het product, ook veel aandacht besteed aan de verpakking ervan. Lees verder »

Afvalverwerking en besparing

Bij Udea is het thema afval en het daarmee samenhangende voedselverspilling een belangrijk aandachtspunt. Lees verder »

Personeel

Udea is open, eerlijk, direct en transparant. Dit is terug te zien in de samenwerking met en tussen onze medewerkers, ons pand en de inrichting daarvan. Lees verder »

Algemene voorwaarden | © 2017 Udea