Welkom bij Udea

Start uw bestelling door een afdeling te kiezen.

VOLGENDE
1/4
Assortiment

Zoeken naar gezonde producten

U kunt een lijst maken

VOLGENDE
2/4

Dit is uw boodschappenlijstje en winkelmandje

Hier wordt uw bestelling verzameld en rond u het bestelproces af.

VOLGENDE
3/4
Assortiment

Bijenpopulatie

29 maart 2017 - Informatie , Algemeen , Landbouw

Het leven speelt zich weer steeds vaker buiten de deur af. De klok is verzet, de zon wint terrein, knoppen openen, bloemen verschijnen en wij, mensen, komen vaker uit onze huizen om de boel buiten te verkennen. En net als wij verlaten ook de bijen hun woningen met dit weer. Hun winterslaap zit er op, ze gaan weer aan de slag om nectar te verzamelen waardoor de bestuiving van de verschillende plantensoorten weer op gang komt. We hebben goed nieuws voor de bijen. Als we goed nieuws voor de bijen hebben, betekent dat vanzelfsprekend ook dat we goed nieuws voor de mensen hebben.

De Europese Commissie stelt namelijk voor om nog dit jaar een aantal bestrijdingsmiddelen die schadelijk zijn voor bijen te verbieden, zo berichtten diverse media deze week. Het gaat dan vooral om neonicotinoïden, een landbouwgif dat over gewassen wordt gesproeid om ongedierte te bestrijden. Wanneer bijen hier via hun werk mee in aanraking komen raken ze dusdanig gedesoriënteerd dat ze de weg naar hun korf niet meer terug kunnen vinden. Gevolg: een drastische afname van de bijenpopulatie. Het gebruik van deze bestrijdingsmiddelen wordt al sinds 2013 ingeperkt, maar lidstaten in Europa mogen er nog steeds een vergunning voor afgeven. Na onderzoek erkent de Europese commissie dat dit gif inderdaad een grote bedreiging vormt voor de bijen. Het wetsvoorstel dat de EU wil indienen verbiedt het gebruik van de pesticiden volledig, met uitzondering van producten die in kassen worden verbouwd.

Uiteraard is het gebruik van deze en andere bestrijdingsmiddelen nooit aan de orde geweest in de biologische landbouw, niet in de kassen en niet daarbuiten. Desalniettemin zijn we blij met deze ontwikkelingen, de bijenvolkeren, andere bestuivers als vlinders, en ook wij hebben er baat bij. Helaas blijkt er eerst een onderzoek en daarna een wetsvoorstel voor nodig om het omdenken te bereiken. De lidstaten stemmen dit jaar nog over het voorstel, het verbod kan snel daarna van kracht gaan.

De grootte van de bijenpopulaties heeft grote gevolgen voor de mens, omdat het merendeel van onze landbouwproducten afhankelijk is van dit soort insecten. Ze bestuiven alleen al 80 procent van al het fruit. Het uitsterven van bijenkolonies bedreigt de voedselketen en heeft tot gevolg dat veel gewassen geen zaden meer zullen voortbrengen door het uitblijven van bevruchting. Behalve fruit komen ook groente, noten en plantaardige olie in het nauw wanneer de bijenpopulatie afneemt.

Enkele grote supermarktketens in Nederland hebben met Greenpeace en Natuur & Milieu afgesproken dat zij van hun versleveranciers eisen dat deze per 2019 stoppen met het gebruik van dit soort gewasbeschermingsmiddelen. Die maatregelen worden overbodig als het Europese verbod inderdaad nog dit jaar in gaat. Voor biologische speciaalzaken is het maken van dergelijke afspraken sowieso niet van toepassing. Het niet gebruiken van chemische bestrijdingsmiddelen is een van de grondbeginselen van de biologische landbouw. En daar zijn geen wetten en onderzoeken voor nodig. Gelukkig maar.

Bron: Bionext

Ook interessant